ВКонтакте   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Витяг з умов прийому

Ковельської філії МАУП

1.1. Ковельська  філія Міжрегіональної Академії управління персоналом (надалі Філія) є структурним підрозділом МАУП м. Київ вищого закладу освіти, що здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Нормативний зміст та термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем визначається стандартами вищої освіти.

1.2. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 2984-ІІІ від 17.01.2002 р. усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

До Філії приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3. Прийом громадян до Філії проводиться на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від джерел фінансування навчання.

1.4. При прийомі на навчання осіб, які пред’являють (подають) документи про здобуту освіту іноземних держав (не державного зразка України), обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку

1.5. Організацію прийому до Філії здійснює відбіркова комісія, склад якої, згідно Положення про Приймальну комісію МАУП, затверджується наказом ректора Міжрегіональної Академії управління персоналом м. Київ. Головою відбіркової комісії призначається директор Філії, який діє згідно з «Положенням про відбіркову комісію Міжрегіональної Академії управління персоналом», затвердженим наказом президента Міжрегіональної Академії управління персоналом від 14.12.2005р. № 271-О, «Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25.03.2003р. 169 та «Положенням про приймальну комісію Міжрегіональної Академії управління персоналом», затвердженим наказом президента Міжрегіональної Академії управління персоналом від 14.12.2005 р. № 270-О.

1.6. Підготовка фахівців у Філії здійснюється за заочною та дистанційною формами навчання.

1.7. Фінансування підготовки фахівців у Філії здійснюється, за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)